Auto-asist

Young girl playing with her big lovely dog in winter time in snow

Ubezpieczenie Psa

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia Psa

Pewnie każdy z nas kiedyś miał, ma lub zamierza mieć psa, to istoty które stają się członkami naszych rodzin, są przyjaciółmi dającymi bezwarunkowa miłość, przywiązaniei posłuszeństwo. Nie ważne jest czy to pies rasowy czy podwórkowiec, czy zakupiony z profesjonalnej certyfikowanej hodowli czy wzięty ze schroniska. Chcąc o niego zadbać i zapewnić mu leczenie oraz opiekę w razie choroby, możemy zakupić dedykowane ubezpieczenie kosztów leczenia psa. Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie psy:

  • Rasowego, który posiada rodowód Związku Kynologicznego w PL (FCI),
  • Psa w typie rasy, takiego który wyglądem przypomina daną rasę,
  • Mieszańca, który nie przypomina psa w typie rasy ani psa rasowego,

W zakres ubezpieczenia wchodzą: koszty leczenia Psa powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku; koszty leczenia Psa powstałe w wyniku choroby; koszty eutanazji w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku; koszty kremacji zbiorowej w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie kosztów leczenia psa ma sumy ubezpieczenia od 5 000 PLN do aż 50 000 PLN

Czy śmierć Psa jest w zakresie ubezpieczenia ?

Ubezpieczenie śmierci psa – jest przedmiotem ubezpieczenia jako poniesiona przez Klienta szkoda w postaci śmierci Psa, wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku do kwoty wskazanej w polisie. Sumy ubezpieczenia dla psów rasowych oraz w typie rasy waha się od 500 PLN do 10 000 PLN i uzależniona jest od wartości rynkowej danej rasy. Suma ubezpieczenia mieszańców jest stała i wynosi 300 PLN lub 600 PLN w zależności od wybranego wariantu. Zakres obejmuje  odszkodowanie za śmierć Psa, o ile poczyniono uprzednią próbę jego leczenia lub ratowania przez lekarza weterynarii, jeżeli było to możliwe.

Czy istnieje OC dla Psa ?

Można rozszerzyć ubezpieczenie o Odpowiedzialność Cywilną właściciela psa – gdzie przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna właściciela Psa. Odpowiada ono za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim przez Psa Klienta do kwoty wskazanej na polisie. (Sumy ubezpieczenia ustalić można od 20 000 PLN do 200 000 PLN). Zakresem ubezpieczenia są objęte szkody wskutek zdarzeń w okresie ubezpieczenia na terenie Europy; Ubezpieczeniem są objęte szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa np. spacer bez smyczy i kagańca przypadku wyrządzenia szkody przez psa.

Czy wiek Psa ma jakieś znaczenie ?

Tak, wiek czworonoga przyjętego do ubezpieczenia to min. 8 tyg. do maksymalnie 8 lat – ale kilka ras psów ma wiek wstępu do 5-6 lat (taką rasą jest np. dog niemiecki); jeśli chodzi zaś o ubezpieczenie na wypadek śmierci to wiek wstępu  psa: min. 8 tyg. – max. 3 lata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij wpis :

Powiązane wpisy

Ubezpieczenie Psa

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia Psa Pewnie każdy z nas kiedyś miał, ma lub zamierza mieć psa, to istoty które stają...

Ubezpieczenie “Na Życie”

Czyli zabezpieczenie życia, zdrowia i emerytury nie tylko naszej, ale i naszych bliskich Wiemy, jak trudno jest uzupełnić brakujące...