Auto-asist

Najczęstsze pytania

Jakie ubezpieczenie wybrać ? Czy warto zabezpieczyć swój dom oraz majątek ? a może nie wiesz czy jako rolnik musisz mieć wykupione OC ? Na wszystkie nurtujące pytania znajdziesz odpowiedź tutaj

Wypowiedzenie umowy OC można złożyć w kilku przypadkach.

1. Zgodnie z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, tzn., że wypowiedzenie OC należy złożyć najpóźniej na jeden dzień przed końcem ochrony gdy chcesz na przykład zmienić Towarzystwo Ubezpieczeń.

2. Wypowiedzenie umowy OC po nabyciu pojazdu – tzn. jeżeli kupiłeś używany samochód, możesz korzystać z polisy OC poprzedniego właściciela aż do końca okresu ochrony przewidzianego w umowie, jednak umowa ta nie  przedłuży się automatycznie. Możesz wtedy wykupić własne OC, a z polisy zbywcy zrezygnować, należy dołączyć koniecznie umowę kupna/sprzedaży pojazdu lub fakturę. Będzie to wypowiedzenie z 31 art. ustawy

3. Wypowiedzenie umowy OC z art. 28a ustawy, gdy zawarłeś polisę w więcej niż jednym TU.

Jeżeli już wybrałeś odpowiednią podstawę (artykuł) wypowiedzenia, wystarczy, że pobierzesz wzór wypowiedzenia z linku poniżej, lub z zakładki “pliki do pobrania”, uzupełnisz brakujące dane i zaniesiesz do swojego ubezpieczyciela.

Kliknij tutaj i pobierz wzór wypowiedzenia

Towarzystwa Ubezpieczeniowe wyliczając wysokość składki biorą pod uwagę wiele czynników związanych zarówno z kierowcą, jak i pojazdem. Znaczenie ma wiek właściciela/kierowcy,  liczba lat posiadania prawa jazdy, historia szkodowości z ostatnich conajmniej 5 lat, a także miejsce zamieszkania czy stan cywilny. Bardzo ważny jest również wiek i marka samochodu oraz pojemność silnika. Cena za OC może być wyższa, gdy jesteśmy posiadaczami auta o większej pojemności, gdy doświadczenie w kierowaniu autem jest niewielkie (krótko posiadamy prawo jazdy) i gdy użytkujemy pojazd w dużych aglomeracjach miejskich, a mniej zapłacimy za polisę OC gdy jesteśmy posiadaczami auta z silniczkiem 1-dno litrowym , mając kilkanaście lat doświadczenia jako kierowca.

Konieczność ochrony pojazdu w ramach polisy OC określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych,  z niej również wynika wysokość, opłat za jej brak – kary z UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) czyli instytucją odpowiedzialną za kontrolę spełnienia ustawowego obowiązku, a w przypadku wykrycia przerwy lub braku ważnej polisy – nałożenia na właściciela i egzekwowania od niego wniesienia opłat karnych. Przypominamy, że (zgodnie z ustawą, czyli niezmiennie każdego roku) najwyższa opłata karna za brak polisy OC dotyczy właścicieli pojazdów, którzy nie posiadali ochrony ubezpieczeniowej powyżej 14 dni. Wysokość opłat zależy również od rodzaju pojazdu, i tak za samochody osobowe zapłacimy równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto); za samochody ciężarowe, ciągniki i autobusy: trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę; a za pozostałe pojazdy: równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Natomiast osoby, które nie miały  polisy  krócej niż 14 dni zapłacą: 20% pełnej opłaty karnej – do 3 dni bez OC, a  50% pełnej opłaty karnej – od 4 do 14 dni bez OC. W roku 2023 tabela kar kształtuje się następująco:

Jedna z największych Firm ubezpieczeniowych Warta od kwietnia wystartowała  ze sprzedażą takiego ubezpieczenia – SMART PAKIET – czyli ubezpieczenie telefonu, smartwacha, tabletu – od wszystkiego, w trzech prostych wariantach: obejmujących ochronę wyświetlacza w wyniku wypadku, uszkodzenie zniszczenie w wyniku przepięcia oraz zalania jak również w przypadku kradzieży z włamaniem, kradzieży kieszonkowej lub rabunku. Ubezpieczyć swój telefon, smartfon może ubezpieczyć każdy w zakresie jaki spełnia najbardziej jego oczekiwania. Można ubezpieczyć telefon służbowy ale tylko gdy jesteśmy jego właścicielem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jak również telefon współmałżonka lub dziecka. Pamietajmy jednak, że nie ubezpieczymy sprzętu uszkodzonego, starszych modeli, nie będzie też odpowiedzialności firmy za zniszczenie urządzenia pod wpływem alkoholu lub silnych emocji lub gdy naprawą sprzętów będzie zajmował się ktoś nieuprawniony i dojdzie do jego uszkodzenia.

Obowiązkowe ubezpieczenie rolnika jest dla osób, które są posiadaczami (lub współposiadaczami) gospodarstwa rolnego. A według ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 roku, gospodarstwo rolne to:

“obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; „

Zatem obowiązek opłaty za OC rolników, jest wówczas gdy jesteśmy posiadaczem lub współposiadaczem użytków rolnych powyżej 1 ha. A także, gdy obszar gospodarstwa jest mniejszy, ale prowadzona jest na nim produkcja rolna (np. uprawy w szklarniach, prowadzenie pasiek czy hodowla zwierząt).

Warto przypomnieć co obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników – z OC rolnika można uzyskać odszkodowanie, gdy do powstania szkody przyczynił się rolnik, osoba pozostająca z nim w wspólnym gospodarstwie domowym lub też osoba pracująca w gospodarstwie domowym.

Obowiązkowe ubezpieczenie rolnika pokrywa szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Minimalna suma gwarancyjna OC rolnika wynosi równowartość w złotych:

5 000 000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych – w przypadku szkód na osobie,

1 000 000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych – w przypadku szkód na mieniu.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla rolników obejmuje także pojazdy wolnobieżne. Gospodarz nie musi zatem wykupywać na nie oddzielnej polisy.

Informacje niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia domu, mieszkania:

 Przed zawarciem polisy ubezpieczenia nieruchomości należy przygotować kilka niezbędnych informacji dotyczących przedmiotu ubezpieczenia, musimy znać:

  1. Rok budowy nieruchomości
  2. Metraż (powierzchnia domu/ mieszkania)
  3. Ilość kondygnacji, czy budynek posiada piwnicę, poddasze, jeśli to jest lokal w budynku wielorodzinnym podajemy na której kondygnacji się znajduje
  4. Pokrycie dachu
  5. Czy potrzebujemy ubezpieczenia cesji do instytucji bankowej
  6. Szcunkową wartość nieruchomości
  7. Ilość osób zamieszkujących, czy są przerwy w zamieszkiwaniu oraz czy nieruchomość jest wynajmowana osobom trzecim