Auto-asist

Insurance broker is recommending auto accident insurance to clients.

OC i kary z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Czym są ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) to szczególny rodzaj ubezpieczeń, które może nabyć każdy, kto potencjalnie może wyrządzić szkodę. Umowa taka chroni osoby prywatne w wielu sytuacjach np. gdy używając drona do robienia zdjęć i filmów wybiją szybę w oknie sąsiada albo uszkodzą jego ogrodzenie i muszą zapłacić za tę szybę i naprawienie ogrodzenia. W ubezpieczeniu OC zakład ubezpieczeń zobowiązuje się, że wypłaci odszkodowanie za szkodę (czyli pokryje koszty naprawienia szyby lub ogrodzenia), którą wyrządził ubezpieczony – czyli ten kto szkodę spowodował innej osobie (np. właściciel drona). W ten sposób zakład ubezpieczeń chroni sprawcę wyrządzonej szkody przed skutkami finansowymi, wynikającymi z obowiązku naprawienia tej szkody, jednak sprawca musi zapłacić cenę za taką ochronę, którą jest składka. Jednocześnie jest chroniony poszkodowany, któremu wypłacane jest odszkodowanie przez zakład ubezpieczeń (szybko i bez konieczności prowadzenia sporu w sądzie, ponadto zakład ubezpieczeń posiada środki na odszkodowanie – poszkodowany może tych środków nie mieć i wtedy może być konieczna windykacja, która czasem trwa kilka lat).

Car insurance

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

W ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych właściciel pojazdu płaci zakładowi ubezpieczeń składkę, a w zamian otrzymuje zobowiązanie, że jeżeli wyrządzi szkodę kierując pojazdem mechanicznym to koszty naprawienia tej szkody pokryje zakład ubezpieczeń, który przyjął składkę i udzielił ochrony ubezpieczeniowej. Zatem ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych chroni sprawcę wypadku lub kolizji od wydatków finansowych z tytułu naprawienia pojazdu, który uszkodził, kosztów leczenia osób poszkodowanych, sprzętu medycznego, rehabilitacji, rent na zwiększone potrzeby, rent alimentacyjnych po stracie np. rodzica, wypłacenia utraconych zarobków, wyrównania innych strat za krzywdę dla bliskich ofiar wypadku itp.). Składka ubezpieczeniowa (czyli cena za ochronę, którą zapewnia zakład ubezpieczeń) jest dużo niższa niż roszczenie od potencjalnych ofiar (poszkodowanych) spowodowanego przez sprawcę wypadku. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m.) jest ubezpieczeniem obowiązkowym powszechnym. To oznacza, że każdy kto posiada pojazd mechaniczny musi zawrzeć umowę OC .

Business concept, car insurance, sell and buy car, car financing

Co zatem gdy takiego ubezpieczenia OC pojazdów nie wykupimy?

W roku 2021 znacząco wzrosły kary za brak aktywnej polisy Odpowiedzialności Cywilnej. Jeśli nie posiadasz ważnej polisy narażasz się na pokrycie wysokiego odszkodowania z własnych pieniędzy gdy spowodujesz wypadek lub kolizję drogową. Za brak ważnego OC grożą również nieuchronne kary finansowe nakładane przez UFG.

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest przede wszystkim od:

  • rodzaju pojazdu:
    • samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
    • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
    • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  • okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

Podstawy do umorzenia opłaty lub zastosowania ulgi w jej spłacie każdorazowo podlegają ocenie UFG na podstawie Regulaminu umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania od dochodzenia zwrotów wypłaconych świadczeń i poniesionych kosztów (roszczeń regresowych) oraz udzielania ulg w ich spłacie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij wpis :

Powiązane wpisy

Ubezpieczenie Psa

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia Psa Pewnie każdy z nas kiedyś miał, ma lub zamierza mieć psa, to istoty które stają...

Ubezpieczenie “Na Życie”

Czyli zabezpieczenie życia, zdrowia i emerytury nie tylko naszej, ale i naszych bliskich Wiemy, jak trudno jest uzupełnić brakujące...